وبلژیون همسفر مهدیه آرمیده جاهایی ثابت و متحرک حک می شوند تا از یاد نروند. در جای دیگر هم به طور امانت حفظ می شوند ، تا از آن جایی که ما می آییم و باز می گردیم همیشه یک روزنه موجودیت باشد. آنرا در خود حس می کنیم. به همین جهت در پی آن روان می شویم که بدانیم آنچه نمی دانیم.. tag:http://aramc60.mihanblog.com 2020-02-23T12:38:28+01:00 mihanblog.com مراسم تقدیر و تشکر 2017-01-22T20:50:38+01:00 2017-01-22T20:50:38+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/117 همسفر زهرا "مراسم تقدیر وتشکر از کمک راهنمای نمایندگی الهیه مشهد سرکار خانم آرمیده " "مراسم تقدیر وتشکر از کمک راهنمای نمایندگی الهیه مشهد سرکار خانم آرمیده "

]]>
کارگاه آموزشی جهان بینی کنگره 60، سم زدایی یا سم نزدایی 2017-01-20T20:53:11+01:00 2017-01-20T20:53:11+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/118 همسفر زهرا بنام قدرت مطلق اللهنهمین جلسه ازسری کارگاه آموزشی عمومی کنگرۀ 60؛ نمایندگی الهیه مشهد                                       با دستور جلسه : سم زدایی یاسم نزدایی                    &nbs
بنام قدرت مطلق الله

نهمین جلسه ازسری 

کارگاه آموزشی عمومی کنگرۀ 60؛ نمایندگی الهیه مشهد


                                       با دستور جلسه : سم زدایی یاسم نزدایی

                                  استاد جلسه :اسیستانت محترم سرکار خانم جلالی

نگهبان جلسه :راهنما همسفرالهام            دبیر جلسه : راهنما همسفرعصمت

رو ز  شنبه مورخ 1395/11/02در ساعت 16:00آغاز بکار نمود.

]]>
فرق عمل سالم ـبا عمل به ظاهر نیک 2017-01-11T14:16:37+01:00 2017-01-11T14:16:37+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/114 همسفر مهسا مقاله در باب دستور جلسه هفتگی:"فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک" مقاله در باب دستور جلسه هفتگی:

"فرق عمل سالم با عمل به ظاهر نیک"


]]>
جلسه همسفران روزهای دوشنبه 2017-01-11T03:49:24+01:00 2017-01-11T03:49:24+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/115 همسفر زهرا  جلسه سوم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛نگهبان :همسفر شکوفه                استاد :همسفر مهدیه          دبیر : همسفرنیره      روز دو شنبه مورخ 1395/10/20 در ساعت 15:00با دستور جلسه :وادی پنجم و تاثیر آن روی من

 جلسه سوم از دور سوم کارگاه آموزشی خصوصی همسفران کنگرۀ 60؛

نگهبان :همسفر شکوفه                استاد :همسفر مهدیه          دبیر : همسفرنیره     

 روز دو شنبه مورخ 1395/10/20 در ساعت 15:00

با دستور جلسه :وادی پنجم و تاثیر آن روی من

]]>
مقاله 2017-01-04T16:32:57+01:00 2017-01-04T16:32:57+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/112 همسفر مهسا مقاله ای علمی در مورد راه های برطرف کردن استرس...ساختار کوچک هیپوتالاموس در مغز ماده ی آزاد کننده ی هورمونی را ترشح می کند به نام کورتیکوتروفین. این ماده به همراه هورمونش وظیفه ی تامین انرژی لازم بدن برای مقابله با استرس و شرایط بحران اضطراب را دارد.در واقع همان چیزی ست که به بدن کمک می کند تا بتواند مدیریت هیجان داشته باشد. اما عمر این ماده فقط یک سال است و گاهی به صورت خودکار در مغز ترشح می شود.حال چه چیز باعث ترشح این ماده مهم در بدن می شود كه ما بتوانیم در مواقع بحران با استرس و اضطر
مقاله ای علمی در مورد راه های برطرف کردن استرس...ساختار کوچک هیپوتالاموس در مغز ماده ی آزاد کننده ی هورمونی را ترشح می کند به نام کورتیکوتروفین. این ماده به همراه هورمونش وظیفه ی تامین انرژی لازم بدن برای مقابله با استرس و شرایط بحران اضطراب را دارد.در واقع همان چیزی ست که به بدن کمک می کند تا بتواند مدیریت هیجان داشته باشد. اما عمر این ماده فقط یک سال است و گاهی به صورت خودکار در مغز ترشح می شود.حال چه چیز باعث ترشح این ماده مهم در بدن می شود كه ما بتوانیم در مواقع بحران با استرس و اضطراب كنار بیاییم؟ پروفسور سمیعی (جراح بزرگ مغز و اعصاب، در آلمان و البته یكی از بزرگترین پزشكان مطرح در دنیا) تحقیقاتی برای دانستن این مطلب که چه چیزهایی باعث ترشح بیشتر این ماده در برخی افراد و یا قطع و تاخیر در ترشح در فرد دیگر میشود، انجام داد.

نتیجه تحقیقات چندی پیش در سایت پروفسور سمیعی منتشر شد:نتیجه ی تحقیقات برای علم روانشناسی بی نظیربود و بسیار جالب ۱.وقتی شما از منظره ای یا دیدن چیزی لذت می برید و از آن به صورت کلامی تعریف می کنید و اهل به به و چه چه کردن هستید میزان ترشح این ماده در مغز افزایش می یابد.۲ .وقتی شما یک پارچه، گلبرگ گل یا چیزی لطیف را لمس می کنید و احساس خوشایندی دارید میزان ترشح این ماده در مغز افزایش می یابد.

۳.وقتی شما دست می زنید یا همان به اصطلاح کف می زنید حتی وقتی دریک کنفرانس حضور دارید و یا در یک مهمانی و حتی به مدت زمانی کوتاه میزان ترشح این ماده را در مغز افزایش می دهید.پس درود بر آنها که از هر چیز لذت بخش که می بینند و حس می کنند تعریف می کنند!درود برآنها که عادت دارند چشمهایشان را پر کنند از زیبایی های بی نظیر طبیعت!درو د بر آنها که وقتی قرار است کف بزنند به افتخار کسی یا چیزی بی رمق و برای رفع تکلیف این کار را نمی کنند!

چقدر خوبست که بدانیم رفتار ما و لذت های ما چه بصری و چه لمسی باعث می شود بدن در کنترل هیجانات و استرس های روزهای بعد ذخیره های مفیدی اندوخته کند و باعث ترشح بیشتر ماده های موثر مغز در آرامشمان شود.پس یادت باشد:لذت هایت را به زبان بیاور مغزت هوشیارانه آن را دریافت می کند و به کار می برد..   

منبع:مقالات بهداشت و درمان                                            
]]>
برداشت از سی دی جهان ذهنی مرتبط با دستور جلسه هفتگی وادی پنجم 2017-01-04T07:13:43+01:00 2017-01-04T07:13:43+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/32 مهدیه آرمیده "جهان ذهنی" مرتبط با دستور جلسه هفتگی، وادی پنجم و تأثیر آن روی من       

"جهان ذهنی" مرتبط با دستور جلسه هفتگی، وادی پنجم و تأثیر آن روی من


        نتیجه تصویری برای عکس در مورد جهان ذهنی انسان

]]>
گفتگو با راهنمای محترم گروه خانواده همسفر مهدیه 2017-01-02T12:23:12+01:00 2017-01-02T12:23:12+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/110 همسفر زهرا "گفتگو با  راهنمای محترم گروه خانواده همسفر مهدیه"
"گفتگو با  راهنمای محترم گروه خانواده همسفر مهدیه"


]]>
خلاصه سی دی مستان 2017-01-01T20:22:51+01:00 2017-01-01T20:22:51+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/109 همسفر زهرا

]]>
جلسه همسفران روزهای شنبه 2017-01-01T04:45:05+01:00 2017-01-01T04:45:05+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/108 همسفر زهرا بنام قدرت مطلق اللهشیشمین جلسه ازسری کارگاه آموزشی عمومی کنگرۀ 60؛ نمایندگی الهیه مشهدبا دستور جلسه :نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه مناستاد جلسه :همسفر سمانهنگهبان جلسه : همسفرالهام                   دبیر جلسه : همسفرعصمترو ز  شنبه مورخ 1395/10/11در ساعت 16:00آغاز بکار نمود.خدمت یک فرصت است که من ارتقاء پیدا کنم و باید این فرصت را غنیمت شمرده و به بهترین شکل انجامش دهم.ادامه مطلب....
بنام قدرت مطلق الله
شیشمین جلسه ازسری 

کارگاه آموزشی عمومی کنگرۀ 60؛ نمایندگی الهیه مشهد


با دستور جلسه :نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من


استاد جلسه :همسفر سمانه

نگهبان جلسه : همسفرالهام                   دبیر جلسه : همسفرعصمت

رو ز  شنبه مورخ 1395/10/11در ساعت 16:00آغاز بکار نمود.خدمت یک فرصت است که من ارتقاء پیدا کنم و باید این فرصت را غنیمت شمرده و به بهترین شکل انجامش دهم.

ادامه مطلب....


]]>
مقاله در باب دستور جلسه هفتگی 2016-12-28T10:44:55+01:00 2016-12-28T10:44:55+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/105 همسفر مهسا مقاله در باب دستور جلسه هفتگی :"نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من"
مقاله در باب دستور جلسه هفتگی :

"نقش آموزش و خدمت در رهایی و تجربه من"]]>
کارگاه آموزشی مجازی - کمک کنگره به من و خدمت من به کنگره 2016-12-27T16:31:29+01:00 2016-12-27T16:31:29+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/106 همسفر زهرا سلام دوستان من زهرا هستم همسفر جواد


سلام دوستان من زهرا هستم همسفر جواد

]]>
مقاله در باب دستور جلسه هفتگی،خدمت کنگره به من و خدمت من به کنگره 2016-12-25T10:20:12+01:00 2016-12-25T10:20:12+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/104 همسفر مهسا "خدمت کنگره به من و خدمت من به کنگره"
"خدمت کنگره به من و خدمت من به کنگره"
]]>
جلسه شنبه همسفران 2016-12-04T19:40:25+01:00 2016-12-04T19:40:25+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/99 همسفر زهرا بنام قدرت مطلق اللهچهارمین جلسه ازسری کارگاه آموزشی عمومی کنگرۀ 60؛ نمایندگی الهیه مشهدبا دستور جلسه : چگونه شکرگزاری می کنم ؟ ( OT )استاد جلسه : همسفر زهرانگهبان جلسه : همسفر الهام                              دبیر جلسه : همسفر عصمتروز  شنبه مورخ 1395/09/13در ساعت 16:00آغاز بکار نمودسپاسگزاری و شكرگزار بودن مثل میوه پخته ای است كه نمی شود در میان بنام قدرت مطلق الله
چهارمین جلسه ازسری 

کارگاه آموزشی عمومی کنگرۀ 60؛ نمایندگی الهیه مشهد

با دستور جلسه : چگونه شکرگزاری می کنم ؟ ( OT )

استاد جلسه : همسفر زهرا

نگهبان جلسه : همسفر الهام                              دبیر جلسه : همسفر عصمت

روز  شنبه مورخ 1395/09/13در ساعت 16:00آغاز بکار نمود

سپاسگزاری و شكرگزار بودن مثل میوه پخته ای است كه نمی شود در میان انسان های خام پیدا كرد .در زندگی ما انسان ها قانونی وجود دارد كه اگر به این قانون احترام بگذاریم و از آن پیروی كنیم خوشبختی و موفقیت مارا در زندگی تضمین می كند این قانون به قدری قوی و قدرتمند است كه انسان های خوشبخت و موفق از آن پیروی می كنند .این قانون شگفت انگیز ( شكر گزاری ) نام دارد . همه ما در زندگی روزمره این قانون را تجربه میكنیم  ......................                                     ادامه مطلب مراجعه نمایید 

]]>
مقاله در باب دستور جلسه هفتگی،چگونه شکرگزاری می کنم ot 2016-11-30T09:06:57+01:00 2016-11-30T09:06:57+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/98 همسفر مهسا "به نام خالق عشق و زیبایی"شکر نعمت نعمتت افزون کند                 کفر نعمت از کفت بیرون کندیکی از رسوم زیبا و ماندگار در فرهنگ ایرانیان بعد از صرف غذا بیان کلمه "الحمدالله" و شکرگذاری و سپاس از خداوند ِ مهربان است، شکرگذاری به معنای سپاس و قدردانی است، اما انجام این عمل چه سودی در بر دارد، در چه شرایطی و از چه کسانی باید صورت گیرد؟؟
"به نام خالق عشق و زیبایی"شکر نعمت نعمتت افزون کند                 کفر نعمت از کفت بیرون کند

یکی از رسوم زیبا و ماندگار در فرهنگ ایرانیان بعد از صرف غذا بیان کلمه "الحمدالله" و شکرگذاری و سپاس از خداوند ِ مهربان است، شکرگذاری به معنای سپاس و قدردانی است، اما انجام این عمل چه سودی در بر دارد، در چه شرایطی و از چه کسانی باید صورت گیرد؟؟


]]>
خلاصه سی دی تن به تن 2016-11-22T19:28:02+01:00 2016-11-22T19:28:02+01:00 tag:http://aramc60.mihanblog.com/post/97 همسفر زهرا
]]>